Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski – polityk, samorządowiec. W latach 2005–2006 Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 1999-2018 Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego. W 2018 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obecnie Marszałek Województwa Małopolskiego, a także stały członek Europejskiego Komitetu Regionów UE oraz członek powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Współorganizator Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

Skip to content