Tomasz Kowalczyk

Partner w butiku doradczym Rebels Valley

Partner w butiku doradczym Rebels Valley, wcześniej pracował w czołowych firmach consultingowych oraz funduszach typu venture capital. Prowadził czołowe polskie programy sturtupowe. Od 2022 r. współtworzy program Startupy w Grze – pierwszy w obszarze CEE hub łączący ekosystemy sportu i technologii.

Skip to content