Stanisław Bisztyga

Radny Województwa Małopolskiego

Ekonomista, polityk i samorządowiec, aktywny i zaangażowany działacz społeczny, senator VII kadencji, radny województwa małopolskiego VI kadencji.
Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stopień doktora uzyskał w dziedzinie turystyki na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Do 1989 pracował w urzędzie miasta, następnie objął stanowisko dyrektora ds. ekonomicznych i pracowniczych Chemobudowy Kraków S.A. W latach 1994–2002 zasiadał w krakowskiej radzie miejskiej. W 2011 r. został wiceprezesem zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Miłośnik turystyki górskiej i sportu.

W Sejmiku Województwa Małopolskiego bierze udział w pracach Komisji Kultury, Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Ochrony Zdrowia, a także Komisji Audytu.

Skip to content