Sophie Kwasny

Sekretarz Generalna EPAS (Częściowej Poszerzonej Umowy ds. Sportu) Rady Europy

Sophie jest szefową Wydziału Sportu Rady Europy (organizacji międzynarodowej z siedzibą we Francji) i sekretarzem wykonawczym Rozszerzonego Częściowego Porozumienia w sprawie Sportu (EPAS). Jej praca koncentruje się na promowaniu praw człowieka w sporcie i poprzez sport. Wspiera wdrażanie przełomowych instrumentów prawnych stojących na straży uczciwości i wartości sportu, z których najnowszym jest Europejska Karta Sportu 2021. Zwalczanie dopingu i manipulacji zawodami sportowymi oraz promowanie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i usług podczas wydarzeń sportowych to kluczowe cele trzech konwencji sportowych Rady Europy. Jest absolwentką Uniwersytetu Prawniczego w Strasburgu i od ponad 25 lat pracuje dla Rady Europy nad różnymi tematami, od ochrony danych po reformy więziennictwa lub od niezależności sądownictwa po prawo dotyczące obywatelstwa. Jej jedyny cel: Wspieranie praw człowieka w sporcie i poprzez sport!
www.coe.int/sport

Skip to content