Sebastian Jagiełowicz

Skarbnik w Polskim Związku Tenisa Stołowego

Skarbnik w Polskim Związku Tenisa Stołowego. Członek Zarządu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Samorządowiec z Zielonej Góry. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Inicjator włączenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego do projektu Instytutu Badań Edukacyjnych mającego na celu zaangażowanie Polskich Związków Sportowych w tworzenie kwalifikacji w sporcie. Koordynuje wspólnie z Jerzym Grycanem prace zespołu wdrażającego kwalifikacje na poziome 3,4,5,6,7 Polskiej Ramy Kwalifikacji w Polskim Związku Tenisa Stołowego.
Współautor Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego na lata 2028-2033.
Dyrektor wielu wydarzeń rangi krajowej i międzynarodowej w tym Mistrzostw Świata i Europy w Pięcioboju Nowoczesnym

Skip to content