Rob Koehler

Dyrektor Generalny organizacji Global Athlete

Rob Koehler pełni funkcję Dyrektora Generalnego w organizacji Global Athlete. Global Athlete to ruch tworzony przez sportowców dla sportowców, którego celem jest inspirowanie i wywoływanie zmian w świecie sportu. W ciągu ostatnich kilku lat Rob pracował z tysiącami sportowców, aby pomóc wzmocnić ich głos, dążyć do sprawiedliwości i zmiany na rzecz silniejszych praw sportowców w sporcie międzynarodowym.

Rob rozpoczął swoją pracę w świecie sportu na poziomie lokalnym i szybko przeszedł do pracy w Fundacji Spirit of Sport w Kanadzie, podróżując po swoim kraju w towarzystwie olimpijczyków przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atlancie w 1996 roku. W tym czasie promował zaangażowanie sportowców oraz uczył młodych ludzi wartości sportu. Rob pracował w Kanadyjskim Centrum ds. Etyki w Sporcie w latach 1997-2000, gdzie nadzorował prace związane z dużymi imprezami sportowymi, w tym program antydopingowy na Igrzyska Panamerykańskie w 1999 roku. Gdy Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) została utworzona w 1999 roku, Rob objął stanowisko Dyrektora Generalnego Konsorcjum Sportu Wolnego od Dopingowania, którego celem było pomoc WADA w wdrożeniu pierwszego programu testów poza zawodami przed Igrzyskami Olimpijskimi w Sydney w 2000 roku. W 2002 roku stał się stałym pracownikiem WADA i w trakcie swojej pracy pełnił funkcje Zastępcy Dyrektora ds. Standardów i Harmonizacji, Dyrektora ds. Edukacji i Rozwoju Programów oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego agencji. Rob zrezygnował z pracy w WADA w sierpniu 2018 roku. Przed swoją rezygnacją Rob był odpowiedzialny za nadzór nad rosyjskim programem na powrót Rosji do zgodności z przepisami antydopingowymi. Podczas swojej pracy w WADA był silnym zwolennikiem głosu sportowców i pracował z Komitetem Sportowców WADA.

Skip to content