r.pr. Łukasz Klimczyk

Wiceprezes Zarządu Esports Association Poland oraz przedstawiciel Polskiego Związku Esportu

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych z siedzibą w Katowicach oraz Polskiego Związku Esportu z siedzibą w Warszawie, których nadrzędnym celem jest profesjonalizacja polskiej branży esportowej, między innymi poprzez edukację w zakresie esportu i branż pokrewnych (game dev, IT), współpracę z administracją rządową i samorządową, a także reprezentowanie Polski w strukturach organizacji międzynarodowych. Absolwent prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Opolu, a także partner w kancelarii KKiW z siedzibą we Wrocławiu specjalizującej się w prawie sportowym i esportowym. Skip to content