Prof. Andrzej Klimek

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie

Profesor Andrzej Klimek- rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na krakowskiej AWF, po czym został zatrudniony na swojej alma mater jako asystent w Zakładzie Fizjologii i Biochemii. W 1995 roku obronił doktorat i otrzymał stanowisko adiunkta AWF. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2004 roku, zaś w 2011 otrzymał z rąk prezydenta tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej. W latach 2008-2016 oraz ponownie od 2020 roku pełni funkcję rektora krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W latach 2019-2020 był członkiem Rady Doskonałości Nauko

Skip to content