Prof. Georgi Apostolov

Rektor Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Bułgarii

Międzynarodowa Szkoła Biznesu (IBS) to prywatna niezyskowna uczelnia wyższa, która jest zaangażowana w nauczanie, badania oraz współpracę z przemysłem. Została założona w 1991 roku jako Bułgarsko-Duńska Szkoła Wyższa i została uznana za instytucję szkolnictwa wyższego w 2002 roku. IBS posiada akredytację Narodowej Agencji Oceny i Akredytacji Bułgarii i obecnie oferuje 12 programów licencjackich, 18 programów magisterskich oraz 3 programy doktoranckie w dziedzinach zarządzania i administracji, ekonomii oraz turystyki.

Prof. Apostolov posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu uczelnią, pełnił funkcje Sekretarza Naukowego, Dziekana oraz Prorektora ds. badań i studiów doktoranckich w dużej państwowej uczelni w Bułgarii, a następnie był Prorektorem i Rektorem Międzynarodowej Szkoły Biznesu. Przez 11 lat pełnił również funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego „Philosophy Journal”, wydawanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Bułgarii, które jest indeksowane w bazach danych Web of Science, Philosophers’ Index i innych międzynarodowych bazach danych naukowych. Obecnie prowadzi różne kursy z zakresu zarządzania i organizacji.

Prof. Apostolov uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach (w tym finansowanych w ramach programów VI, VII, 2020 i HORYZONT) oraz inicjatywach w dziedzinach szkolnictwa wyższego, rozwoju regionalnego, młodzieży itp. Był także zewnętrznym oceniającym projektów dla Narodowej Agencji Erasmus+ oraz konsultantem różnych krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji.

Skip to content