Prof. dr hab. Bartosz Molik

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Fizjoterapeuta, absolwent Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Autor ponad 230 pozycji naukowych i uczestnik ponad 200 konferencji. Stażysta University of Montana. Współpracuje z ośrodkami naukowymi m.in. w USA, Czechach, Hiszpanii, Łotwie, Litwie i Turcji. Uczestniczył w realizacji projektów międzynarodowych m.in. EUSAPA, THENAPA II, Job Coaching, RehabUkr. Kierował lub współuczestniczył w projektach badawczych Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (Vancouver 2010, Londyn 2012). Koordynator programu „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”.

Członek Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Redaktor Naukowy kwartalnika Advances in Rehabilitation.

Międzynarodowy klasyfikator osób z niepełnosprawnością w koszykówce na wózkach. Były trener koszykówki na wózkach, a także rugby na wózkach.Skip to content