Prof. Tadeusz Ambroży

Dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie AWF w Krakowie

Stopień doktora uzyskał w 1997 roku, zaś doktora habilitowanego w 2008 roku. W 2022 roku przyjął z rąk prezydenta tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.
Jest trenerem klasy mistrzowskiej judo, ju-jitsu oraz karate. Od 2017 roku jest przewodniczącym Komisji Dan Polskiego Związku Ju-Jitsu, zaś od 2011 roku prezesem zarządu Polskiej Federacji Sportu Powszechnego.

Skip to content