Paweł Łatuszka

Lider białoruskiej opozycji w Polsce

2020 Szef Krajowego Zarządu Antykryzysowego;
2020 Członek Prezydium Rady Koordynacyjnej;
2019 Dyrektor Generalny Narodowego Akademickiego Teatru im. Janki Kupały, Członek Narodowej Komisji Republiki Białorusi ds. UNESCO;
2017 Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Białorusi przy Księstwie Monako oraz Stały Przedstawiciel przy Światowej Organizacji Turystyki;
2013 Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Białorusi w Królestwie Hiszpanii i Republice Portugalskiej;
2012 Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Białorusi przy Republika Francuska, Stały Przedstawiciel przy UNESCO;
2009 Minister Kultury Białorusi;
2002 Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej;
2000 Szef Departamentu Informacji, Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi;
1996 Wicekonsul, Konsul Konsulatu Generalnego Białorusi w Białymstoku (Polska);
1995 Attaché w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi.

Skip to content