Maryia Zhurava

Założycielka Fundacji Free SPORT, prawnik prawa sportowego

Jako radca prawny świadczy pomoc prawną białoruskim sportowcom w trakcie procesów dyscyplinarnych przed międzynarodowymi organizacjami sportowymi.
Przygotowuje ekspertyzy i raporty ekspertów dla ONZ na temat obecnej sytuacji w białoruskim przemyśle medycznym, zrównoważonego rozwoju, stanu gospodarczego, społecznego i kulturalnych praw w regionie.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa i realizacji umów w medycynie sportowej, przeciwdziałaniu dopingu, przyjazdach i odjazdach, licencjonowaniu marketingowym, ceremoniach otwarcia i zamknięcia.

Opracowuje strategię obrony dla Federacji Podnoszenia Ciężarów oraz 6 białoruskich sportowców związanych z Federacją Kajakową i Federacją Taekwondo przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu.

Pełniła funkcję Dyscyplinarnego Oficera w Rugby Europe (2020 – 2022) oraz Ad Hoc Urzędnika w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu (2017 – 2022).
Członkini Specjalnej Komisji ds. przyjęcia rosyjskich i białoruskich sportowców powołanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Skip to content