Marta Mordarska

Radna Województwa Małopolskiego

Polska polityk i samorządowiec, aktywna i zasłużona działaczka społeczna, radna województwa małopolskiego.

Absolwentka pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (Zarządzanie strategiczne w administracji samorządowej) oraz w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994 – 1998 Pełnomocnik Wojewody Nowosądeckiego ds. Uzależnień, następnie pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, a także Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W roku 2003 powołana na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od 2004 r. członkini Zespołu Ekspertów PARPA ds. Lokalnych i Regionalnych Programów, Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego oraz Małopolskiej Rady Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od 2005 r. Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych. Przez 7 lat (do września 2023 r.) dyrektor Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji jest przewodniczącą Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, I wiceprzewodniczącą Komisji Kultury, uczestniczy także w pracach Komisji Głównej oraz Komisji Ochrony Zdrowia.

Skip to content