gen. broni Marek Sokołowski

I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Rozpoczął zawodową służbę wojskową w 1992 roku w 10-tym batalionie powietrzono desantowym (6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie) jako dowódca plutonu szturmowego, a następnie jako dowódca plutonu rozpoznania.

Od 1993 do 1995 roku dwukrotnie uczestniczył w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w Syrii. Od 1996 roku służył w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej (później przeorganizowanej na 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej
– 25 BKPow.) jako dowódca kompanii, a po ukończeniu kursu w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie został wyznaczony na starszego oficera rozpoznawczego brygady, następnie na szefa sztabu w batalionie lotnictwa wojskowego, dowódcę batalionu oraz na szefa szkolenia brygady.

Po ukończeniu studiów operacyjno-strategicznych, od lipca 2007 roku do sierpnia 2008, pełnił obowiązki Zastępcy dowódcy 25 BKPow. W tym okresie przez 8 miesięcy był również tymczasowo wyznaczony na Dowódcę Brygady. Również w tym okresie między 2007 a 2008 rokiem, ukończył studia z zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Instytucie Zarządzania w Warszawie, ukończył też intensywny kurs języka angielskiego w Forcie Borden (Kanada) i przeszedł szkolenie z zakresu walki z terroryzmem w Centrum zwalczania Terroryzmu (Turcja).
Po ukończeniu studiów z polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie z dniem 01 lipca 2009 został wyznaczony na Zastępcę Dowódcy 25 BKPow., a następnie 02 listopada 2010 roku został wyznaczony na dowódcę tej Brygady. Z dniem 11 sierpnia 2011 roku został mianowany do stopnia generała brygady.
Podczas udziału w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku pełnił funkcję Dowódcy Rezerwy Szturmowej dla Dowództwa Wielonarodowej Dywizji. Na V zmianie w latach 2005/2006 pełnił funkcję Dowódcy Indywidualnej Grupy Szturmowej. Za wyróżniającą służbę był odznaczany wieloma państwowymi i wojskowymi odznaczeniami, w tym Krzyżem Walecznym, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W 1992 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie i został instruktorem judo posiadającym drugi stopień dan. Ukończył także kurs nurkowania oraz jest spadochroniarzem – z liczbą 150 skoków. W 2008 roku ukończył Akademię Wychowana Fizycznego w Poznaniu zostając instruktorem reakcji ruchowej o specjalności samoobrona. W tym samym roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu ukończył kurs walki w bliskim kontakcie oraz szkolenie z walki w bliskim kontakcie z użyciem broni w obszarze ruchliwym i miejskim.
Od grudnia 2011 do czerwca 2012 roku był Zastępcą Dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicji (Bagram). W 2013 roku był dowódcą XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Islamskiej Republice Afganistanu.

Po zakończeniu XIII zmiany został odznaczony Krzyżem Wojskowym i Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego II stopnia za odwagę w walce przeciwko terroryzmowi. Był również odznaczony 3 wysokimi odznaczeniami amerykańskimi: Brązową Gwiazdą za odwagę w walce z wrogiem, Legionem Zasługi Stopnia Dowódcy, Legionem Zasługi Stopnia Oficera, które jest wręczane obcokrajowcom za zasługi w czasie pokoju i wojny.
Wyższe Dowództwo wyznaczyło go na Zastępcę Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Dnia 2 maja 2016 roku został wyznaczony na Dowódcę 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W dniu 22 czerwca 2019 roku został wyznaczony na Inspektora Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dnia 5 listopada 2021 roku został wyznaczony na stanowisko I Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Skip to content