Małgorzata Marcińska

Prezes Zarządu Areny Kraków S.A., zarządzającej Tauron Areną Kraków

Doświadczony menager, ekspert w dziedzinie zarządzania funduszami europejskimi i projektami, samorządowiec. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Od lipca 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Areny Kraków S.A. w Krakowie – spółki, która zarządza TAURON Areną Kraków, największą i najnowocześniejszą halą widowiskowo-sportową w Polsce.
W 2013 r. objęła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadała za koordynowanie zadań związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego, realizację rządowych programów na rzecz kobiet i mężczyzn, a także za wieloletnie programy na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w zakresie obejmującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej. Odpowiadała również za przygotowanie i wdrożenie rządowego programu Karta Dużej Rodziny.
Wcześniej Małgorzata Marcińska pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. – odpowiadała za realizację programów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym za realizację projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie.
Posiada bogate doświadczenie menagerskie i samorządowe, które zdobyła m.in. jako dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa oraz Kierownik Biura Prasowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest specjalistą w zakresie współpracy zagranicznej oraz protokołu dyplomatycznego.

Skip to content