Maciej Zdziarski

Prezes Fundacji Instytut Łukasiewicza

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził programy w Telewizji Polskiej, był redaktorem naczelnym Radia Kraków oraz gospodarzem audycji w radiowej Jedynce i Trójce. Jako konsultant i pracownik dużych organizacji biznesowych (m.in. Banku Pekao SA) realizował projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, budowania tożsamości historycznej firmy, kultury korporacyjnej i wolontariatu pracowniczego. Doradzał również w Grupie PZU w zakresie zmian wynikających z demograficznego starzenia się społeczeństwa. Założyciel i szef Krakowskiej Akademii Profilaktyki, prezes Fundacji Instytut Łukasiewicza. Członek rządowej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji (2020–2024). Autor książek na temat historii sportu, przeciwdziałania uzależnieniom oraz starzenia się społeczeństwa. Współautor tomu „Dobranoc, Auschwitz. Reportaż o byłych więźniach” (wyd. Znak Horyzont, Kraków 2016) oraz autor „Na skrzydłach. O ludziach, ptakach i radości życia” (wyd. Znak Horyzont, Kraków 2022).  W 2023 r. pełnił funkcję dyrektora programowego Krynica Forum.Skip to content