Łukasz Smółka

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Samorządowiec, społecznik. Obecnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego od roku 2018. Radny Województwa Małopolskiego od 2014 roku. Od listopada 2015 roku do 2018 szef gabinetu Ministra Infrastruktury i Budownictwa – uczestniczył w najważniejszych projektach dla województwa małopolskiego w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Wcześniej był dyrektorem biura Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynatorem projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmacniania potencjału ratowniczego małopolskich strażaków. Nadal społecznie angażuje się w rozwój ochotniczych straży pożarnych oraz lokalnych stowarzyszeń.

Skip to content