Konrad Witek

Zastępca Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń w Instytucie Sportu

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk o kulturze fizycznej, uzyskał specjalizację z laboratoryjnej diagnostyki medycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zatrudniony w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym od 2000r. W latach 2015-2021 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Biochemii, a od 2021 r. mianowany Zastępcą Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń. Brał udział we wrażaniu systemu zarządzania jakością w laboratorium Zakładu Biochemii, co zaowocowało uzyskaniem w 2008 r. akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Audytor wewnętrzny z zakresu norm EN-PN 17025, EN-PN 15189 oraz EN-PN 17065. Od 2022 r. jest osobą nadzorującą działania Instytutu Sportu – PIB jako Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (grupa kwalifikacji – sport). Ukończył studia menażerskie dla kierowników laboratoriów diagnostyki medycznej LabLider. Pracował w laboratorium antydopingowym King’s College w Londynie podczas Igrzysk Paraolimpijskich. Wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Trenerską. W roku 2018 uzyskał certyfikat Trained Coach Developer International Council for Coaching Exellence. W latach 2011-2021 Członek oraz Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Sportu – PIB.

Skip to content