Grzegorz Watycha

Burmistrz Miasta Nowy Targ

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w podmiotach samorządowych uzyskał pracując między innymi w Urzędzie Miasta Zakopane oraz Urzędzie Gminy Czorsztyn czy Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Wśród najważniejszych sukcesów w pracy samorządowej należy wymienić działania w zakresie upowszechniania turystyki na terenie Gminy Miasta Nowy Targ m.in. poprzez kontynuację budowy ścieżek rowerowych; rozpoczęcie budowy wschodniej obwodnicy miasta; przystąpienie do programów ochrony powietrza zmierzających do ograniczenia niskiej emisji; wzbogacenie oferty turystycznej miasta poprzez powstanie szlaku „Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów” z Muzeum Drukarstwa i zabytkową wieżą wodną; estetyczne zagospodarowanie płyty Rynku poprzez wybudowanie dwóch kawiarni o bogatej ofercie gastronomicznej oraz uruchomienie schroniska turystycznego Koliba na Łapsowej Polanie. Grzegorz Watycha został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Jest członkiem Koalicji Marek Ziem Górskich. Pasjonat sportu i turystyki górskiej.

Skip to content