Grzegorz Biedroń

Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Członek Komitetu Monitorującego Igrzyska Europejski

Historyk, przewodnik, pilot wycieczek i samorządowiec, pełnił funkcje
m.in.: burmistrza Limanowej i radnego Rady Miejskiej w Limanowej. Radny Województwa Małopolskiego. Powołany przez Ministra Sportu i Turystyki do Rady Ekspertów ds. Turystyki.
Współorganizator struktur „Solidarności” i Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w 1989. Współzałożyciel i redaktor niezależnej prasy lokalnej. Burmistrz Miasta Limanowa i radny w latach 1992- 2002. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach. Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Od stycznia 2019 r. Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Reprezentuje mieszkańców powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego w Sejmiku Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 2006 roku. Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Współpracy Zagranicznej i Promocji oraz członek Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą oraz Komisji ds. Strategii Karpackiej. Grzegorz Biedroń jako wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce bierze czynny udział przy współpracy samorządowców, przedsiębiorców turystycznych, środowiska naukowego i organizacji branżowych działających na rynku turystycznym w Małopolsce. Był inicjatorem i jednym z ekspertów, dzięki którym, w odpowiedzi na globalny kryzys wywołany pandemią COVID-19 i jej negatywnym w skutkach wpływem na małopolską branżę turystyczną, powstały „Prognozy dot. scenariuszy rozwoju sytuacji w gospodarce turystycznej w Małopolsce do roku 2021 wraz z rekomendacjami dla regionalnej polityki turystycznej”. Zapoczątkował kampanię edukacyjną „W małopolskich górach bezpieczniej!” współfinansowaną przez Ministerstwo Rozwoju, której partnerami jest Województwo Małopolskie i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Małopolska Organizacja Turystyczna, na czele z Grzegorzem Biedroniem przystąpiła do opracowania koncepcji nowego programu rozwoju turystyki górskiej, w tym programu budowy nowych schronisk, wsparcia istniejących oraz nowej formuły promocji Głównego Szlaku Beskidzkiego. Grzegorz Biedroń jako prezes MOT walczy o ochronę interesów branży turystycznej, zabiega na forum międzynarodowym i w Polsce o to, by turystyka była traktowana jako istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki. Od lat walczy o dostosowywanie przepisów prawa polskiego do standardów europejskich biorąc aktywny udział w tym procesie.

Skip to content