Eric Saintrond

Sekretarz Generalny FISU

Eric Saintrond ukończył Wydział Nauk o Ruchu (ISM) na Université Libre de Bruxelles (ULB) i rozpoczął karierę w sektorze prywatnym, środowisku akademickim oraz oczywiście, w krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych. Zafascynowany ruchem sportów uniwersyteckich, w 1985 roku dołączył do siedziby administracyjnej Międzynarodowej Federacji Sportów Uniwersyteckich (FISU), która wówczas mieściła się w Brukseli. Kontynuując swoją działalność w sektorze prywatnym i edukacji, szybko awansował w strukturach FISU, piastując stanowiska Dyrektora ds. Igrzysk, Dyrektora Generalnego, a ostatecznie Sekretarza Generalnego / Dyrektora Generalnego, stanowisko to zajmuje od listopada 2007 roku. Jego zróżnicowana kariera niewątpliwie pomogła mu w rozwoju w organizacji, która oprócz bycia wielodyscyplinową, jest również bardzo zaangażowana w środowisko akademickie.

Po jego nominacji na stanowisko Sekretarza Generalnego, radykalnie zmienił strukturę i funkcjonowanie Federacji. W 2008 roku, ledwie nominowany, zainicjował przeniesienie siedziby FISU z Brukseli do Lozanny, transfer ten został zakończony w 2012 roku. Pod jego kierownictwem stała kadra FISU zwiększyła się z 17 pracowników w 2007 roku do 43 pracowników w 2022 roku. Stworzył także pięć nowych działów i podpisał pierwsze umowy partnerskie z dużymi firmami, takimi jak Tissot i Eurosport.

Obecnie uważane za największe na świecie wydarzenie wielodyscyplinarne po Igrzyskach Olimpijskich, Światowe Igrzyska Uniwersyteckie, których pierwsza edycja odbyła się w 1959 roku w Turynie, są flagowym wydarzeniem FISU. Zaangażowany w nadzór i organizację 19 Letnich Światowych Igrzysk Uniwersyteckich i 19 Zimowych Światowych Igrzysk Uniwersyteckich, Eric Saintrond aktywnie uczestniczył w wprowadzeniu zasad zarządzania tymi dużymi wydarzeniami.

W 2020 roku FISU uruchomiło nowy projekt o nazwie „FISU Healthy Campus”. Eric Saintrond jest mocno zaangażowany w tę nową działalność FISU, która ma na celu poprawę dobrostanu studentów we wszystkich aspektach. Celem FISU w ramach tego projektu jest ustanowienie interdyscyplinarnego systemu poświęconego dobrostanowi, zdrowemu stylowi życia i świadomości wśród studentów w tych aspektach.

Skip to content