dr Krzysztof Borkowski

Pełnomocnik Rektora ds. badań naukowych Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Pełnomocnik Rektora ds. badań naukowych, prof. WSTiE
Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwent krakowskiej AWF, specjalista w zakresie badań ruchu turystycznego i projektowania produktu turystycznego. Kierownik Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego, pracownik dydaktyczno-naukowy AWF.
Problematyka badawcza: model wypoczynku Polaków, odpowiedzialność branży turystycznej, projektowanie produktu turystycznego, psychologiczne aspekty podróży, badanie opinii turystów oraz miejsc recepcji i kadry obsługi ruchu turystycznego. Współzałożyciel i wieloletni dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE. Ekspert Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, członek zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, kierownik międzyuczelnianego zespołu ekspertów MOT ds. zjawisk turystycznych w Krakowie i Małopolsce. Wieloletni członek ogólnopolskiej komisji egzaminacyjno-kwalifikacyjnej dla pilotów wycieczek zagranicznych, wieloletni przewodniczący małopolskiej wojewódzkiej komisji egzaminacyjno-kwalifikacyjnej dla pilotów wycieczek. W latach 2003-2019 – / – 2023 – nadal – przewodniczący kapituły konkursu „ODYS” na najlepsze buro podróży w Małopolsce. Autor i współautor licznych publikacji oraz uczestnik wielu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie obsługi ruchu turystycznego i rekreacji ruchowej. Wyróżniony: Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, tytułem „Małopolska Osobowość Turystyki”, Odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski – II stopień – Srebrna

Skip to content