Dr inż. Monika Ratajczak

Naukowczyni w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej, Uniwersytet Zielonogórski

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Specjalizuje się w biomechanice i neuronauce. Pasjonatka ruchu w teorii i w praktyce. Z aktywnością fizyczną związana od wczesnego dzieciństwa.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwentka kierunków inżynieria biomedyczna (specjalność: elektronika i informatyka w medycynie) na Wydziale Mechanicznym oraz zarządzanie (specjalność: menedżer personalny) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski. W 2018 roku ukończyła studia doktoranckie na kierunku elektrotechnika, informatyka i automatyka i robotyka, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym samym roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. ,,Analiza zmian parametrów biomechanicznych tkanek mózgowych spowodowanych obciążeniami dynamicznym’’ na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Autorka wielu publikacji oraz uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Nieustannie poszerzająca swoją wiedzę biorąc aktywny udział w szkoleniach i wydarzeniach naukowych oraz sportowych.

Skip to content