Dr hab. Ewa Roszkowska

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Doktor habilitowany nauk historycznych (Uniwersytet Jagielloński), doktor nauk o kulturze fizycznej (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), pracownik badawczo-dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, aktualnie zatrudniona na stanowisku profesora AWF. Pełni funkcję kierownika Zakładu Alpinizmu i Sportów Przestrzeni (od 2014 r.) i Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji (od 2016 r.) Prowadzi badania naukowe z zakresu historii turystyki i sportów górskich, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-politycznych, kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań powstania i rozwoju alpinizmu, narciarstwa i wspinaczki sportowej. Jest autorką książek: Alpinizm europejski 1919-1939. Ludzie – tendencje – osiągnięcia, (Kraków, 2007 – monografia w 2008 r. wyróżniona została przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualną nagrodą za wybitne osiągnięcie naukowe) i Taternictwo polskie. Geneza i rozwój do 1914 roku (Kraków, 2014), a także licznych artykułów naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą, rozdziałów w monografiach oraz prac o charakterze popularno-naukowym, jak i programów szkoleniowych dla instruktorów wspinaczki sportowej i rekreacyjnej. Przygotowała wiele opinii na temat projektów naukowych, recenzji w postępowaniach awansowych, recenzji wydawniczych monografii i artykułów do czasopism naukowych oraz recenzji wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dotyczących wspinaczki skalnej, wspinaczki górskiej, wspinaczki wysokogórskiej, alpinizmu jaskiniowego, treningu we wspinaczce na czas, w boulderingu i na prowadzeniu. Brała czynny udział w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, a także wygłaszała zamawiane wykłady w Polsce i w Europie Zachodniej. Należy do polskich i międzynarodowych organizacji naukowych i jest członkiem rad naukowych czasopism. Uprawia taternictwo i alpinizm, jest instruktorem taternictwa Polskiego Związku Alpinizmu, a także posiada uprawnienia państwowe instruktora wspinaczki sportowej i instruktora wspinaczki wysokogórskiej.

Skip to content