Dr hab. Rafał Tataruch

Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

Doktor habilitowany Profesor Politechniki Opolskiej od 2012 roku. Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego od 2018 roku. Członek Zarządu i Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wykładowca akademicki na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Autor ponad 100 publikacji z zakresu treningu sportowego, lekkiej atletyki i antropomotoryki. Trener kadry narodowej juniorów i młodzieżowców w rzucie dyskiem w latach 2010-2016. Kierownik wielu prac zleconych z zakresu sprawności fizycznej sportowców. Organizator i prowadzący wielu konferencji i warsztatów metodycznych dla młodych pracowników naukowych, nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów i trenerów. Jest wykładowcą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki prowadzącym kursy instruktorskie i trenerskie.

Jest również autorem i współautorem ponad 50 wystąpień podczas konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą głównie tematyce z zakresu torii treningu sportowego, Antropomotoryki, lekkiej atletyki oraz przygotowania motorycznego.

 

Skip to content