Dr hab. Michał Spieszny

Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej, Prezes Klubu Sportowego AZS AWF Kraków

Od 2020 – Prorektor AWF w Krakowie ds. Studenckich, z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Sporcie AWF w Krakowie ds. dydaktyki i sportu, Kierownik Zakładu Teorii Sportu i Antropomotoryki AWF w Krakowie. Autor lub współautor ponad 140 prac naukowych, 2 monografii, 2 podręczników, 3 książek oraz redaktor 5 monografii naukowych. Trener piłki ręcznej klasy II (1987), trener klasy I (2000), trener klasy mistrzowskiej (2009). Instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie zjazdowym (2008). Osobisty doradca treningowy – trener personalny (2012). Instruktor rekreacji ruchowej w zakresie kinezygerontoprofilaktyki (2012). Menedżer sportu (2013).

Skip to content