Dr hab. Hanna Zawistowska

Członkini Rady Ekspertów Turystyki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doktor i doktor habilitowany nauk ekonomicznych; do 30.09.2018 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Turystyki, a następnie w jako specjalista w Zakładzie Badań nad Gospodarką Turystyczną Kolegium Gospodarki Światowej SGH; specjalista w zakresie prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa; w latach 1997 – 2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE,OECD, UNWTO; WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących turystyki; od 2011 kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa SGH; autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce prawnych i organizacyjnych aspektów turystyki; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia prawa w turystyce, ochrony konsumentów; polityki turystycznej państw; kierownik realizowanego w latach 2014-2015 projektu opracowania sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki; od listopada 2016 r. pełni funkcję przewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji- Turystyka; w 2019 r. kierowała projektem pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w hotelach i biurach podróży; w styczniu 2021 r. powołana w skład Rady Ekspertów Turystyki przy ministrze właściwym ds. turystyki, od 2022r. pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Hotelarskich organizowanej przez SGH.

Skip to content