dr Dominik Borek

Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

dr Dominik Borek, LLM, radca prawny, doktor nauk prawnych, menedżer administracji publicznej, wieloletni pracownik służby cywilnej, obecnie Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Opracowywał i współtworzył wiele projektów aktów prawnych z zakresu turystyki i rekreacji, w tym odpowiadał za wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2015/2302. Nominowany w prestiżowym konkursie „Rising Stars. Prawnicy – Liderzy jutra 2019”, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Wolters Kluwer Polska. Autor jedynego w Polsce komentarza do ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, współautor pierwszego komentarza do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Skip to content