Anna Salamończyk-Mochel

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Menadżerka z doświadczeniem w realizacji procesu zarządzania takich jak: planowanie, organizacja zasobów, zarządzanie zespołem, kontrola wyników.
W Polskiej Organizacji Turystycznej odpowiedzialna za wdrożenie i realizację Polskiego Bonu Turystycznego, w ramach którego uruchomiła i nadzorowała innowacyjny projekt Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła oraz Certyfikat Dobrych Praktyk.
Pełniła funkcję prezesa zarządu Fundacji GPW, a także była członkiem zarządu w Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Doświadczenie zdobywała m.in. w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Związana z branżą szkoleniową, gdzie koordynowała projekty kierowane m.in. do branży turystycznej.
Przez lata realizowała projekty nastawione na budowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi w kontekście realizowanych mobilności edukacyjnych.
Absolwentka studiów MBA na Uczelni Łazarskiego oraz filologii romańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: public relations, zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Skip to content