Anna Mikosz

Radna Województwa Małopolskiego

Polska polityk i samorządowiec, zaangażowana działaczka społeczna, nauczyciel, radna województwa małopolskiego VI kadencji.

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Studiowała filologię polską, skończyła także historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
W Sejmiku Województwa Małopolskiego jest II wiceprzewodniczącą Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, uczestniczy także w pracach Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisja Kultury.

Skip to content