Andrzej Gut-Mostowy

Wiceminister Sportu i Turystyki

Szanowni Państwo,

ponad 40 lat temu Światowa Organizacja Turystyki podjęła decyzję o ustanowieniu Światowego Dnia Turystyki. Od tamtej pory 27 września jest świętem turystów oraz wszystkich, którzy zawodowo i nie tylko, zajmują się turystyką. 

W tym roku polskie obchody tego wyjątkowego święta odbywają się podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Zielona Energia dla Turystyki”. Podczas Kongresu rozmawiamy w gronie ekspertów o aktualnych tematach dotyczących m. in. turystyki zrównoważonej czy coraz popularniejszej turystyki kulinarnej, dzięki której można skutecznie promować regiony. Wybitne polskie kulinaria w największym przewodniku kulinarnym świata to promocja, która wpłynie nie tylko pozytywnie na wizerunek Polski, lecz także może przyczynić się do zwiększonej liczny przyjazdów zagranicznych turystów.

Turystyka jest dziedziną gospodarki, której wpływ na PKB ma coraz większe znaczenie. Branża turystyczna jest zróżnicowana, przedsiębiorcy turystyczni mają różne wyzwania i potrzeby. Na rozwój turystyki wpływa wiele czynników, wśród nich można wymienić postęp cywilizacyjny, wzrost siły nabywczej ludności oraz dostępność komunikacyjną. To właśnie dostępność komunikacyjna stanowi jeden z kluczowych elementów wpływających na atrakcyjność turystyczną regionu. Oprócz walorów przyrodniczych, historycznych czy kulturowych, to właśnie dostępność komunikacyjna determinuje niejednokrotnie decyzję turysty o wyborze destynacji. W związku z tym stanowi realną szansę na udostępnienie turystom coraz większego wachlarza usług turystycznych. 

W ostatnich latach nastąpiło ożywienie współpracy Polski z Bułgarią. Dotychczas odbyły się dwa posiedzenia ekspertów ds. turystyki, na których omawiano sprawy wdrażania polskich rozwiązań w obszarze Polskiego Bonu Turystycznego oraz Polskiego Funduszu Gwarancyjnego i Funduszu Pomocowego.  III Polsko-Bułgarskie posiedzenie ekspertów ds. turystyki będzie kolejną okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy m.in. z obszaru współpracy naukowej i innowacyjnych rozwiązań jako istotny czynnik dla całego sektora turystyki, alternatywne formy turystyki na przykładzie turystyki kwalifikowanej, turystyki zdrowotnej
i uzdrowiskowej.

O innowacjach – jako źródle przewagi konkurencyjnej w turystyce będziemy także rozmawiać podczas II EKSiT w Zakopanem. Obecnie sektor usług w coraz większym stopniu korzysta z osiągnięć postępu naukowo-technicznego, a innowacyjność staje się coraz ważniejszym źródłem przewagi firm usługowych. Czy innowacje są niezbędne czy tylko sprzyjają osiągnięciu sukcesu na rynku turystycznym? Jakie innowacje najbardziej mu sprzyjają? Odpowiedzi na te pytania spróbują udzielić eksperci z poszczególnych branż tworzących rynek turystyczny. 

Jak skutecznie badać rynek turystyczny – to wątek, który jest stale obecny w naszych rozmowach. O pozytywnych kierunkach wykorzystania badań będą także dyskutować eksperci podczas Kongresu. 

Turystyka i sport to dwie dziedziny, które coraz częściej ze sobą się łączą tworząc trwały fundament dla rozwoju obu branż. Z roku na rok obserwujemy  coraz większe zainteresowanie wypoczynkiem powiązanym z aktywnością fizyczną. Spektakularne wydarzenia sportowe, chociażby tegoroczne III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska pokazały, że promocja poprzez sport daje wymierne korzyści. Liczę, że tegoroczna edycja Kongresu przyniesie w tym względzie wiele nowych rozwiązań i możliwości.  

Kongres jest  okazją do wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie przedstawicieli środowiska turystycznego oraz do uhonorowania osób zasłużonych, którym zależy na rozwoju polskiej turystyki.

Spotkajmy się w Zakopanem. 

Świętujmy razem Światowy Dzień Turystyki!

 

Andrzej Gut-Mostowy

wiceminister sportu i turystyki,
pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki

Skip to content