Adam Mikołajczyk

Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc

Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu turystycznego i rozwoju miast. Z dziedziną doradztwa dla JST związany od 20 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz akademii The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa). Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Warszawie był w początkach lat 2000 współtwórcą pierwszych strategii marketingowo-brandingowych i dot. rozwoju turystycznego wielu miast i regionów w Polsce, m.in. dla województwa pomorskiego, miasta Łeby, regionu Suwalszczyzny, uzdrowiska Supraśl itd. Później redaktor sekcji poświęconej marketingowi miejsc Brief4Poland w magazynie marketingu Brief. Od 2010 r. inicjator powołania i prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc (www.bestplaceinstitute.org), która jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą dla miast i regionów usługi doradcze na najwyższym poziomie. Od 2019 roku współpracownik Związku Miast Polskich przy projektach doradczych dla polskich małych i średnich miast, m.in. projektu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków EOG oraz Centrum Wsparcia Doradczego dla partnerstw samorządowych.

Skip to content