fbpx
loader image

RADA KONGRESU


Background

Rada Kongresu to starannie wyselekcjonowana grupa osób wyznaczających jego kierunki programowe. W skład gremium wchodzą przedstawiciele władz decydujący o obliczu polskiego sportu, a także wybitni sportowcy, działacze i trenerzy. Bezcenne doświadczenie członków Rady pozwala zbliżać się do realizacji misji Kongresu, którą jest zbudowanie trwałych relacji biznesowych, wypracowanie nowego spojrzenia na problemy świata sportu i turystyki.


Sylwia Czeremuga

Dyrektor Departamentu Sportu i Igrzysk Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

"Dyrektor Departamentu Sportu i Igrzysk Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego"

Iwona Gibas

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

"Działaczka samorządowa"

Grzegorz Biedroń

Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej

"Radny Województwa Małopolskiego. Od stycznia 2019 r. Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej"

Dawid Lasek

Przewodniczący Rady Ekspertów ds. Turystyki

""

prof. Ewa Roszkowska

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

"Prowadzi badania naukowe z zakresu historii turystyki i sportów górskich"

Wojciech Cygan

Przewodniczący Rady Nadzorczej RKS Raków Częstochowa S.A.

"Przewodniczący Rady Nadzorczej RKS Raków Częstochowa S.A. Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej"

Adam Korol

Wioślarz, mistrz olimpijski IO w Pekinie, poseł

""

Kamil Bortniczuk

Minister Sportu i Turystyki

"W latach 2019-2020 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 2021 Minister Sportu i Turystyki."

Rafał Kosowski

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego

"Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego"